18.05.2024

WYŻEJ. GŁĘBIEJ. DALEJ.
My tworzymy coś NOWEGO!

Tiefbau

USŁUGI

Oferujemy profesionalne prace wysokiej jakości w następujących sektorach:
  • Roboty kanalizacyjne
  • Budowa dróg
  • Budownictwo podziemne
  • Wyburzanie objektów przemysłowych / Rozbiórki budowli
  • Stwarzanie kompleksów zewnętrznych i miejsc parkingowych
  • Udostępnianie obszarów mieszkaniowych i terenów przemysłowych
  • Budowa myjni
  • Budowa stacji paliw
  • Recykling

  • Wypożyczanie maszyn budowlanych
Nasze usługi, jak roboty drogowe, murarskie i betoniarskie są wpisane w rejestrze rzemieślniczym. Poza tym, jako przedsiębiorstwo budowlane posiadamy certyfikat według niemieckiego prawa wodnego (§ 19 WHG).
 
Teren naszej firmy o powierzchni 40.000m² jest wykorzystywany jako miejsce, gdzie składowane są odpady w celu ich dalszego przetworzenia (recykling) i jako punkt przeładunkowy wszystkich materiałów gruzowych pochodzących z robót kanalizacyjnych, drogowych i wyburzeniowych. Za pomocą własnych urządzeń kruszących i przesiewających jesteśmy w stanie wytworzyć produkty recyclingowe o wysokiej jakości.

Do naszych kwalifikacji należy również przeprowadzanie robót na terenach skażonych według niemieckiego rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BGR 128), jak i robót usuwających azbest, prac renowacyjnych i konserwacjych według niemieckiej regulacji o substancjach niebezpiecznych (TRGS 519, załącznik nr. 3).


Jesteśmy certifikowanym przedsiębiorstwem budowlanym według niemieckiego prawa wodnego (§ 19 I.WHG).
 

NAVIGATION

IMAGEVIDEO

Umbaumaßnahmen - Münster Hauptbahnhof

Um den Zugverkehr nicht stärker zu beeinträchtigen wurden die Maßnahmen nachts durchgeführt. Der spätere Abtransport des Materials und die Aufbereitung erfolgten durch firmeneigene LKW und Recyclingmaschinen.